Fibertilkobling fra HKN

Hallingdal Kraftnett AS bygger [ Fiber til Hallingdal ]

Gjennom eierskapet i Bruse AS tilbyr vi tilkobling på nettet med fiberoptiske kabler. Det betyr kort sagt rask surfing på Internett samt meget gode og konkurransedyktige TV løsninger, også mulighet for IP-telefoni.

Breibandsutbygging er Hallingdal kraftnett sitt bidrag til å utvikle tele-infrastrukturen i Hallingdal. Vi bygger ut i form av fiberkabel og trådløst samband. Breibandsnettet vil inngå i "hovedveinettet" i Hallingdal med stor kapasitet for kommunikasjon lokalt i Hallingdal og videre ut av regionen. 

Fiberutbygging er investering i samfunnskritisk infrastruktur for en moderne kunnskapsnasjon. 
Hallingdal kraftnett sin kjernevirksomhet innen breiband er bygging, drift og vedlikehold av nettet, samt feilretting og vakthold. Bygging og drift av breibandsnett er nært beslektet med kjernevirksomheten til Hallingdal kraftnett. Man benytter naturlige synergier som f.eks. føringsveger. 

Som et ledd i fremtidig satsing har Hallingdal kraftnett gjort en del endringer i sin organisasjon. Hallingdal kraftnett bygger kun infrastrukturen og ivaretar operatør og stamnettkunder.

Gjennom eierskapet i selskapet Bruse AS vil alt salg og all kundeoppfølging ivaretas. Dette gjelder også de som er kunder av Hallingdal kraftnett på fiber og dsl fra tidligere. Kundeforholdet vil for disse vil også inntil videre være med Hallingdal Kraftnett, men all kundeoppfølging og support ivaretas av Bruse AS.

Hallingdal Kraftnett sine eiere har pålagt selskapet å bidra til lokal næringsutvikling samt å drive «beslektet virksomhet».

Relaterte artikler