Priser

PRISER BREIBAND

Tilkobling privat
Pris for tilkobling i boligfelt og hyttefelt blir fastsatt ut i fra anleggskostnad i det enkelte feltet. Pris vil som regel gå ned desto flere som ønsker tilkobling samtidig. Pris vil være lavere i områder der vi allerede er etablert. Vi har stadig nye felt der vi gjennom Bruse AS tilbyr fiber til hytter og boliger.

Vi ønsker helst at minimum 5 enheter melder inn interesse innenfor et begrenset område før vi beregner etableringspris. (Dugnadsfiber)

Ligger din bolig ikke slik til at dette er mulig og du er villig til å ta større del av anleggskostnaden kan vi selvfølgelig også gi et tilbud, men da må du opplyse om dette.

Ta kontakt for tilbud.
Web: https://www.bruse.no
Epost: post@bruse.no
Telefon: 32 07 80 70    

Tilkobling bedrift
Pris for etablering beregnes i hvert enkelt tilfelle ut i fra kalkulerte anleggskostnader. Priser oppgis eksklusive mva.

Ta kontakt for tilbud.
Web: https://www.bruse.no
Epost: post@bruse.no  
Telefon: 32 07 80 70   

Relaterte artikler