For sluttkunder på Flå

Innstillinger nettverkskort
Datamaskinen skal normalt være innstilt til å automatisk motta IP- og DN- adresser.

Web basert epost - webmail
Les og send epost fra andre datamaskiner på internett:
http://webmail.web3.siteman.no/
Husk ditt ”brukernavn” og ”passord”!

Epost
E-post: navn@hknett.no
Alias: alias@hknett.no
Visningsnavn: Navn
Brukernavn: navn@hknett.no
Passord: *******
Pop3-server: mail.hknett.no
IMAP-server: mail.hknett.no
SMTP-server: (utgående) smtp.siteman.no

Følgende tekniske data skal (normalt) ikke benyttes:
DNS adresser:
77.95.72.250
77.95.72.254


Kontakt kundeservice ved problemer https://www.bruse.no/kundeservice/  

Kontaktinfo

Bruse AS
Klemmavegen 16
3550 Gol

Telefon: 32 07 80 70
E-post: post@bruse.no

 

Relaterte artikler