Tilkobling

Fibertilkobling kan tilbys når forholdene ligger til rette (som f.eks. mulighet for fremføring av kabelen og lokalisering av eksisterende fibernett).

For lengre avstander blir det gitt individuelle tilbud.

Trekking/blåsing av kabel i rør i vinterhalvåret bør unngås. Fibernettet er HKNs eiendom og driftsansvar for fremtiden og HKN kan benytte dette for videreføring til nye anlegg. Fibernett innomhus er kunden sin eiendom.
Ta kontakt med Bruse AS for tilbud.
Web: https://www.bruse.no
Epost: post@bruse.no
Telefon: 32 07 80 70   
     

Kabelgrøft
Kunden må sørge for avtale med grunneier om grunn til kabelgrøft. Dette skal være en stedsvarig, fri rett.

Før graving er det viktig å sørge for nødvendig påvisning av rør og kabler.

Dersom kunden selv skal grave grøft for fiberkabel må denne graves i HKNs krav til kabelgrøft for fiberkabler som du kan laste ned for utskrift.


Relaterte artikler