Nye tariffer fra 1.1.2022

Ny nettleie fra 2022 (1.januar)

Nasjonale myndigheter har bestemt at alle norske strømkunder får ny nettleie fra og med 1. januar 2022. Dette innebærer at det innføres en ny prismodell for nettleie. Formålet med den nye modellen er å få jevnet ut strømforbruket gjennom døgnet. Den nye prismodellen skal stimulere til at de høye forbrukstoppene blir lavere, for å kunne utnytte strømnettet bedre.

Her er nyttig informasjon om den nye nettleien:

Hvem gjelder den nye nettleien for?

 • Den nye modellen med nettleiepriser er for privatkunder og næringskunder, med et forbruk inntil 100 000 kWh per År, og har sikringsstørrelser til og med 125A (230 V), og til og med 80A (400 V).
 • Kunder med større hovedsikringer enn 125A(230V) eller 80A(400V) vil beholde dagens nettleiemodell, men reduksjon på 2 øre/kWh på natt (kl 2200 – 0600)

 

Hva består endringene av?

 • Den største endringen er at fastbeløpet du betaler i dag, byttes ut med et kapasitetsledd som vi kaller fastledd. Det innebærer at de som bruker mye av kapasiteten i strømnettet betaler mer enn de som bruker mindre. Enkelt forklart regulerer kapasitetsleddet hvor mye strøm du bruker samtidig i løpet av en time.
 • Energileddet som regulerer ditt strømforbruk videreføres. Men det innføres et skille mellom forbruk på dag og natt (dag: kl 0600 – 2200). Prisen på natten vil være 5 øre/kWh lavere enn om dagen.
 • Uavhengig av ny nettleie, har staten redusert elavgiften til 11,14 øre/kWh i perioden januar til og med mars, og deretter 19,26 øre/kWh resten av året

 

Hvordan kan du fordele strømforbruket ditt utover døgnet?

 • Lading av elbil – med en elbillader installert av autorisert fagperson er det som oftest smart å lade bilen på natten.
 • Varmtvann - husk at oppvarming av vann krever mye strøm.
 • Energikrevende apparater – Fordel bruken utover dagen. Unngå å vaske klær, bruke oppvaskmaskin, tørketrommel, stekeovn og kokeplate samtidig.

NB! Vær oppmerksom på at vi fraråder deg å bruke energikrevende hvitevarer som oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel om natten. Det samme gjelder lading av elsykkel. Du bør alltid være tilstede og våken når du bruker slike apparater og lader høyeffektive Li-Ion-batterier til alle typer elsykler.

Når kommer første faktura og hva skal jeg betale?

 • Første faktura med det nye prissystemet kommer i februar. Forbruket ditt for januar danner grunnlaget for fakturaen.
 • Kort oppsummert vil du i fremtiden betale mindre dersom du har et jevnt strømforbruk gjennom hele døgnet, enn om du bruker det meste av strømmen i løpet av noen få timer på dagen. Slik det er nå vil det typisk være et høyt forbruk om morgenen og ettermiddagen for mange strømkunder.
 • Gå gjerne inn på vår app «min strøm», eller «min side» på hjemmesidene våre, for å sjekke ditt eget strømforbruk. Her kan du finne ut når på dagen du bruker mest strøm. Hvem vet? Kanskje kan du enkelt gjøre små grep for å jevne ut noe av forbruket ditt?

 

Hvorfor endres nettleien?

 • Den nye prismodellen skal motivere til smartere strømbruk enn i dag. Ved å planlegge forbruket får vi mindre belastning på strømnettet. Behovet for å bygge ut strømnettet vil reduseres, og over tid vil dette gi lavere nettleie og bidra til god samfunnsøkonomi.
 • Ved å slippe utbygging av strømnett vil man også spare miljøet, fordi det gir færre naturinngrep.
 • Endringen skal også stimulere til å investere i smarte energisparende automatiske løsninger. For eksempel smarte elbilladere som forteller når det er rimeligst å lade.

 

Får jeg dyrere nettleie dersom forbruket er omtrent som i dag?

 • Nei, for de aller fleste vil nettleien bli uendret eller litt rimeligere enn det er i dag. Dette gjelder de som har et forbruk fra 10.000 kWh pr. år og oppover.
 • Nettleien kan bli litt dyrere for de som har særlig lavt strømforbruk i løpet av et år. Dette gjelder f. eks små, enkle hytter eller leiligheter med et forbruk opp til 5.000 kWh.
 • For de som klarer å jevne ut forbruket sitt vil man kunne spare opp mot kr. 1000,- pr år.

NB! Tallene i tabellen over gjelder for et typisk "normalt" forbruksmønster.

 

Dette er nettleien i Hallingdal Kraftnett AS fra og med 1.1.2022:

Se pdf fil her.

NB! Bruk appen vår "min strøm" til å se ditt forbruk og hold deg orientert om utfall hos deg og i Hallingdal.

Relaterte artikler