Bedrift

Tilknytning
Nettselskapet har som hovedregel plikt til å gi alle tilgang til nettet (tilknytningsplikt). Levering av elektrisk kraft forutsetter at det foreligger en avtale om nettleie mellom kunden og nettselskapet på stedet.

TILKNYTNINGSVILKÅR FOR NÆRINGSKUNDER

 

Nettleie
Bruk av distribusjonsnettet til uttak av kraft reguleres av standard nettleieavtale mellom nettselskapet og bruker (nettkunde).

Ansvarsforholdet mellom nettselskapet og nettkunder er beskrevet i standard nettleieavtale. De samme prinsipper gjelder så langt de passer også for forhold som reguleres i standard tilknytningsvilkår. For å få en fyldigere forståelse av ansvarsforholdet, henvises det til standard nettleieavtale 

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER

Du kan også laste ned Standard avtale for tilknytning og nettleie for utskrift.

Relaterte artikler