Flytte og endre avtale

Meld fra når du flytter til eller fra en ny adresse. Bruk skjemaet under.
Du kan også laste ned Bestilling og oppsigelse av nettleieavtalen for utskrift.
NB! I tillegg til avtalen med nettselskapet må du gjøre en egen avtale med strømleverandøren.

Opplysninger om anlegget

Avsluttet kundeforhold

Ny kunde

Jeg ønsker varsel om måleravlesning på:
(gjelder ikke ved automatisk avlesning)