Hva er smart strøm?


Innen 1. januar 2019 skal alle landets over 2,6 millioner strømkunder ha fått montert nye, smarte strømmålere. Dette er den største moderniseringen av det norske strømnettet på over 100 år. Hallingdal Kraftnett skal bytte ut målerne hos alle selskapets kunder.

Enklere måleravlesning

Måleren vil i løpet av få sekunder registrere hvor mye strøm som brukes. Fire ganger i døgnet samles registreringen opp og overføres via radiokommunikasjon til Hallingdal Kraftnett. Du slipper å lese av ditt strømforbruk og melde i fra om det, fordi din nye strømmåler vil registrere det automatisk.

Sikrere

Med smart strømmåling, får vi bedre oversikt over strømforsyningen. Det blir også enklere for oss å oppdage feil i strømnettet, som for eksempel ved strømbrudd og jordfeil. Da klarer vi også å gjenopprette strømnettet raskere.

Smartere løsninger

På samme måte som smarttelefonene har åpnet for et mangfold av nyttige applikasjoner, vil smart strøm åpne for at andre leverandører kan tilby smarte løsninger i hjemmet ditt. Målerne er tilrettelagt for tilleggstjenester som kan hjelpe deg å styre og redusere strømforbruket ditt.

Miljøgevinst

Når smart strøm innføres forventer vi at det totale energi-forbruket går ned. Dette vil gi en miljøgevinst siden vi da kan importere mindre energi fra ikke-fornybare kilder. Smart strøm vil også kunne bidra til å minske behovet for utbygging av elektrisitetsnettet. Dette vil gi redusert forbruk av stål, plast og andre byggematerialer som gir et betydelig CO²-fotavtrykk ved produksjon og transport.

Vil du vite mer    ?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjennom målings- og avregnings-forskriften vedtatt at innen 1. januar 2019 skal alle strømkundene i Norge ha tatt i bruk automatiske strømmålere, som del av det nye målesystemet for smart strøm.

Du kan lese mer på nve.no

Slik får du smart strømHva er smart strøm?

Smart strøm er vår betegnelse på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Innen 1. januar 2019 skal alle landets strømkunder få installert smart strømmålere i hjemmene sine. Dette har store fordeler både for kundene og samfunnet.

Hva vil smart strøm gi oss som vi ikke har i dag?
Smart strøm gir nye muligheter for å styre strømforbruket, både for kundene og for hele kraftsystemet. Det gjør at man kan spare strøm og få en sikrere og mer fleksibel strømforsyning. Og ikke minst gir digital teknologi absolutt sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt. Smart strøm gir fordeler både for kundene og kraftsystemet, og er dessuten miljøvennlig teknologi.

Få mer informasjon om AMS (nye strømmålere)Bruksanvisning ny AMS måler 

Relaterte artikler