Hvordan blir jeg plusskunde?

En plusskunde er en strømkunde som under hele eller deler av året produserer mer strøm enn kunden selv forbruker, gjennom f.eks. solcellepanel på boligen.

Dersom du har planer om å montere f.eks. solcelleanlegg så er følgende viktig at du tar kontakt med oss for å få beregnet hvor stor kapasitet det er ut fra din bolig/ditt tilknytningspunkt før du bestiller anlegget.

Send oss en mail på følgende adresse: firmapost@hallingdal-kraftnett.no med tittel «Plusskunde» eller «Solcelleanlegg»

Mailen må inneholde følgende:

  • Navn, tlf.nr. på den som søker og som strømabonnementet står registrert på
  • Kommune, gnr. og bnr.
  • Målernummer eller Målepunkt-ID
  • Ønsket størrelse på anlegget (kW)

Standard avtale finner du her. Tekniske krav finner du her.

Relaterte artikler