Priser

Nettleie fra og med 1.juli 2022

Nye priser fra 1. juli 2022

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Nettselskapene i Norge har fått oppdraget med å utbetale regjeringens kompensasjon for høye strømpriser. Dette vil du se på din faktura fra oss. Les mer om dette her.

 

Relaterte artikler