Priser

Nettleie fra 1. april 2022 til og med 31. juni 2022

Hallingdal Kraftnett AS holder sine priser uendret, men forbruksavgiften økes igjen fra 8,91 øre/kwh til 15,41 øre/kwh + mva, se priser her (direktelink)

Nettleie fra og med 1.juli 2022

Nye priser fra 1. juli 2022

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Nettselskapene i Norge har fått oppdraget med å utbetale regjeringens kompensasjon for høye strømpriser. Dette vil du se på din faktura fra oss. Les mer om dette her.

 

Relaterte artikler