Rutiner for avregning

Rutiner for avregning 2017:
Fra 2017 legger Hallingdal Kraftnett om til etter- skuddsvis fakturering for hver måned. Dette for å legge til rette for samfakturering med kraft- leverandørene.

For kunder som ikke har fått skiftet måler til AMS måler vil vi sende ut varsel om avlesning som kan sendes inn på følgende måte:

  • Telefon: 800 80 885 (GRATIS)
  • Internett: www.hallingdal-kraftnett.no  
  • eller returner tilsendt måleravlesningskort.
  • eller besvar mottatt sms                          

Dato for betalingsforfall vil alltid stå på regningen. Skjer betaling etter forfall, blir kunden belastet med forsinkelsesrenter. Eventuell purring belastes med 1/10 av til envher tid gjeldende innkassosats.                         

Opphør eller endring av kundeforhold:
Kunden er ansvarlig for betaling inntil kundeforholdet er oppsagt og avsluttet. Meld straks fra om nytt eier- og/eller bruksforhold. Vi er avhengige av din hjelp for å få korrekt avregning.

Skjema for endring/opphør finner du på www.hallingdal-kraftnett.no/nettjenester/Flytte og endre avtale. Endring kan også meldes på e-mail: kundesenter@hallingdal-kraftnett.no eller telefon 3207100.
 

Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V:
Tariffene OHA – Husholdning, OFA – Fritidsboliger og støler, ONA – Industri og næring:
Disse får tilsendt fullstendig avregning etterskuddsvis hver måned. Kunder som ikke har skiftet til AMS måler vil motta sms med varsel om avlesning.

Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V:
Tariffene OHB/TOHB – Husholdning, OFB/TOFB - Fritidsbolig/støler, ONB/TONB - Industri og næring:
Disse får tilsendt fullstendig avregning etterskuddsvis hver måned.
Effektleddet avregnes etter høyeste registrerte kWh/h i gjeldende måned.

Byggestrømskasse:
Tariffen OBK: 
Avregning skjer etterskuddsvis hvert kvartal.

Flexitariff (el.kjel m/reserve):
Tariffen OUL:
Kraft til el-kjeler overføres etter nærmere avtale til kunder som har brenselfyrt reserve. Avregning skjer etterskuddsvis hver måned.

Relaterte artikler