Ansatte

Administrasjonen i Hallingdal Kraftnett AS:

Øystein Velure
Daglig leder / Nettsjef
Mobil: 908 37 850
Epost: oystein.velure[@]hallingdal-kraftnett.no

Knut Markegård
Administrasjon/ øk.sjef
Mobil: 915 14 121
Epost: knut.markegard[@]hallingdal-kraftnett.no

Sturla Sveen
Tilsynsjef
Mobil: 901 42 536
Epost: sturla.sveen[@]hallingdal-kraftnett.no

IKT avdeling:

Syver Medgard 
IKT leder
Mobil: 992 12 687 
Epost: syver.medgard[@]hallingdal-kraftnett.no


Avdeling Hol
Glenn Roar Skarsgard
Avdelingsleder
Mobil: 916 33 843
Epost: gskarsgard[@]hallingdal-kraftnett.no

Jostein Fingarsen
Overmontør
Mobil: 901 00 352
Epost: jostein.fingarsen[@]hallingdal-kraftnett.no
 

Avdeling Ål
Kåre Gunnar Magnetun
Avdelingsleder
Mobil: 957 26 430
Epost: kaare.magnetun[@]hallingdal-kraftnett.no

Oddvar Berg
Overmontør
Mobil: 913 42 213
Epost: oddvar.berg[@]hallingdal-kraftnett.no
 

Avdeling Gol
Arne Inge Øyum
Avdelingsleder
Mobil: 915 90 896
Epost: arne.oyum[@]hallingdal-kraftnett.no

Kjell Lio
Overmontør
Mobil: 992 80 655          
Epost: kjell.lio[@]hallingdal-kraftnett.no


 

Avdeling Nes/Flå
Tomas Løkken
Avdelingsleder
Mobil: 47633620

Epost: tomas.lokken[@]hallingdal-kraftnett.no

Bård Haraldset
Overmontør
Mobil: 911 22 770          
Epost: bard.haraldset[@]hallingdal-kraftnett.no

 

Relaterte artikler