Førstehjelpskurs på Torpomoen

Som energimontør jobber man daglig i høyden, med tunge maskiner, kjører mye bil og scooter, og man er av naturlige årsaker jevnlig eksponert for strøm. Mange potensielle farer med andre ord, og nettopp derfor er verdien av det årlige førstehjelpskurset uvurderlig. Riktig bruk av sikkerhetsutstyr, jevnlig kursing og gode rutiner er en viktig del av Hallingdal Kraftnett. For hva gjør man hvis noen skulle få et dypt kutt langt til fjells, eller det som verre er, en hjertestans. Situasjoner som krever at man holder hodet kaldt og handler raskt. Enkelte av montørene har vært involvert i hendelser der de har hatt bruk for kunnskapen de har tilegnet seg gjennom disse kursene, både i jobbsammenheng og på privaten. 

Det ble til tider en litt høyere puls på de fleste i konferansesalen på Torpomoen. Tematikken engasjerte og Geir Atle la ikke noe i mellom. Statistikk, bilder av reelle skader og egenerfarte opplevelser fra hans hverdag som ambulansesjåfør, understrekte viktigheten av å kunne gi førstehjelp. Han fortalte blant annet at 60% av de som omkommer i trafikken, dør av kvelning. Det er derfor alltid uvurderlig viktig å sjekke om skadete som er bevisstløse har frie luftveier. Videre kunne han informere om at av de rundt 6000 i Norge som rammes av en plutselig død hvert år, er det hele 3750 med hjertestans. En måte å få det tallet ned på er hjertestarter. 


Kursholdere Geir Atle Mylius og Lene Gullstein jobber begge til daglig som ambulansesjåfører.  
Kursholdere Geir Atle Mylius og Lene Gullstein jobber begge til daglig som ambulansesjåfører.  

Det finnes mange forskjellige utgaver av hjertestartere, men målet er uansett at hjertet skal begynne å slå. Opplever man at en person faller om og ikke lenger har puls, er hjertestarter med på å øke muligheten adskillig for at vedkommende kan overleve. Geir Atle og Lene hadde med flere teststartere, og etter en innføring på det teoretiske plan, skulle det trenes med dukker. De fleste fikk erfare at førstehjelp er tungt arbeid, og samarbeid i teamet blir viktig. Det skal opprettholdes en jevn flyt på hjerte-lunge-redningen, og man må holde hodet kaldt for å unngå skader under bruk av hjertestarter. Nå var det selvsagt ikke strøm i hjertestarterne denne dagen på Torpomoen, men øvelsen opplevdes absolutt som realistisk. 

HUSK:

  • HLR er nå 30 kompresjoner : 2 innblåsninger (på barn og ved drukning, start med 5 innblåsninger, så over til 30 : 2)
  • HLR gjøres med strake armer midt i brystet. Press 5-6 cm ned, ikke mer. Blås inn luft til du ser brystkassen heve seg, ikke mer.
  • ABC (internasjonal standard): A (airways/frie luftveier) B (breathing/lytt etter pust, kjenn) C (circulation/puls, blødninger).

  

Tips på tampen! Last ned appen smarthjelp som viser eksakt hvor du er (GPS). Slik kan du lett dele din plassering med helikopter eller ambulanse. 
Energimontør Christer Gundersen har vært med på flere førstehjelpskurs de siste årene. Han er takknemlig for grundig innføring kurset gir han absolutt følelsen av å kunne håndtere en reel situasjon bedre. 

Relaterte artikler