Kurs gir kunnskap

Som nettsjef i Hallingdal Kraftnett har Øystein Velure ansvar for den operative avdelingen. En av hans oppgaver er å vurdere forbedring av rutiner, samt behov for ulik kursing av de ansatte. Skulle det oppstå uhell har Øystein en sentral rolle med tanke på gjennomgang av hva som gikk galt, og hvordan det kan gjøres annerledes neste gang for å unngå lignede situasjoner. Det jobbes mot målet om å ha så optimale rutiner som mulig.

‹‹En energimontør må hele tiden være bevisst hvilke farer ulike oppdrag kan innebære. Vi beveger oss tett på voldsomme energimengder, opererer ofte i høyden og det er helt avgjørende at hver enkelt har god kunnskap om ulike situasjoner som kan oppstå››.

  Nettsjef Øystein Velure

I Hallingdal Kraftnett skiller man mellom årlige lovpålagte kurs og andre faglige, spesifikke kurs som arrangeres etter behov. De lovpålagte gjelder først og fremst for energimontører som skal arbeide i elektriske anlegg, og innebærer et grundig førstehjelpskurs, nedfiringskurs og FSE-kurs. Sistnevnte kurs tar for seg ulike sikkerhetstiltak i ulike anlegg.

‹‹Det er helt nødvendig med hyppig en påminnelse om risikoen ved å jobbe med strøm, både høyspent og lavspent. FSE-kurset må man ha for å kunne jobbe og oppholde seg i elektriske anlegg. Dette kurset, kombinert med to andre lovpålagte kurs, danner selve fundamentet for å forstå og kunne håndtere grunnleggende sikkerhet med det vi jobber med til daglig››.

Videre har Hallingdal Kraftnett kurs som blant annet tar for seg kontroll av stolper, riktig skilting/arrangement av arbeidsplass i trafikkert miljø og i varme arbeid som sveising.

 

Hallingdal Kraftnett er med andre ord en lærerik og spennende arbeidsplass (i ordets doble forstand). 

Relaterte artikler