Utbyggingsprosjekt i Liemarka

Våren 2016 var det planlagt igangkjøring av et småkraftverk, Nybuelva i Nes Kommune.

Rørgata som fører vann til kraftverket starter på Nybu, som er starten på hytteområdet Liemarka.

Grunneier og en pådriverne for strøm til Liemarka Kjell Gullingsrud var tidlig ute og mente nå måtte det legges med trekkerør for strøm i rørgata til kraftverket. Det ble gjort og da var prosjektet i gang.

Tre sentrale personar i straumframføringa på Liemarka i Nes; Per Turhus (entreprenør), Asle Olav Garnås (prosj.leiar) og Kjell Gullingsrud (grunneigar og pådrivar)

Som han sa på en befaring i anleggsperioden, Det er moro å se vannet renne forbi hytta her og ned i røra til kraftverket og så kommer det opp igjen i det andre røret med strøm til hytta.

Det ble lagt ned 2 km trekkerør for strøm fra høyspentlinja som går lenger nede i lia og opp Nybu.


Når anlegget med bygging av kraftverk og graving av rørgata pågikk sommeren 2015 tok Vidar Rekve hytteeier på Mortentjernhaugen initiativ til å lufte interessen for strøm til hytteområdet. Vidar fikk med seg en gruppe bestående av 8-10 representanter fra områdene Nybu ,Mortentjærnhaugen, Krøren, Kvitevassli, Dypilen, Krokset og Sandfet som alle inngår i Liemarka.

I løpet av tidlig høst hadde gruppa 102 navn på blokka som var interessert i strøm til hytta eller sine hyttetomter.

Hallingdal Kraftnett starter høsten 2015 planlegging av strømforsyning til området.  Tidlig i desember hadde vi arbeidsmøte med gruppa og presenterte mulig løsninger, og priser.

Tilbud om strømtilkobling ble sendt ut til alle hytteeiere og grunneiere i området før jul, og i første februar hadde vi 102 bindende avtaler. Styret i Hallingdal Kraftnett godkjenner prosjektet i styre møte.

Planlegging av anlegget starter for fult, avtaler med grunneiere, setervei, kontakt med Kommunen og Fylkeskommunen. Tilbud på kabel og materiell ble innhentet, elektrogrossist Bergård Amundsen fikk leveringen.  15 fullosette vogntog har vært på anlegget med kabel, kabelrør og nettstasjoner.

Tilbudsforespørsel på graving av kabel ble lagt ut i lokal avisa Hallingdølen. Turhus Maskin ble valgt som entreprenør. Per Turhus sa dette klarer vi på to år til stor begeistring blant de som inngikk avtale.

Mandag 6 juni er vi på Nybu om morgen og venter på gravemaskinfører Østen Gladhus. Om litt hører vi grom lyd nedi de bratte bakkene. Litt over kl 9 er han i gang med graving av grøfter. Østen er en av flere lokale maskinfører fra bygda som har hatt jobb for Tuhus Maskin på dette prosjektet.

Dette er det største kabelgrøft prosjektet Turhus Maskin har utført opp gjennom årene.

Ansvarlig montør Bård Østenfor hos Hallingdal Kraftnett startet med trekking av høyspentkabel i rørene som var lagt opp til Nybu samme dag.  Kabler blir skjøt, nettstasjoner og transformatorer blir montert, fordelingsskap blir koblet.

Mandag 19 september har Bård gjort klart til at første hytte kan tilkobles strøm på prosjektet. Det var en fornøyd grunneier på Nybu som kunne slå på strømmen på hytta si.  Dette er en merkedag, da har jegerne på hytta mi strøm til elgjakta som starer om en uke.

I løpet av høsten 2016 ble det montert 4 nettstasjoner og gravd 12 km med kabelgrøft og vel 50 hytter kunne tilkobles, før julen 2016.
 

 Snorre Lie (lærling) og Fredrik Garnås (energimontør) i gang med kabeldraging på Liemarka

17 mai på kvelden ringer Per Turhus fra Turhus Maskin  og lurer på om snøen er borte i Liemarka klar for oppstart igjen. I sommer har det til tider vært 4 gravemaskiner som har gravd.

Hallingdal Kraftnett har utført all montering på anlegget.   Bård Østenfor har hatt ansvaret for montering på anlegget. Han har hatt med seg nyansatt lærling Snorre Torp Lie, som har har tilhørighet Liemarka hvor både foreldre og besteforeldere har fått strøm til hytta.

Siste nettstasjon og transformator av i alt 8 stk monteres i disse dager. 25000 meter med grøft er gravd.

Prosjektet har en kostnadsramme på vel 12 millioner kr.  Dette er et av de større enkeltstående prosjekt til hytter selskapet har hatt opp gjennom årene.

Hallingdal Kraftnett vil kunne tilby levering av fiber i dette området, i løpet av 2018 om interessen er like stor som for strøm.

Det har i løpet av anleggsperioden meldt seg flere hytteeiere som ønsker strøm på hytta. Det er pr i dag inngått 133 avtaler om strøm til hytte eller hyttetomter.

Bård Østenfor og Kåre Peder rasmushaugen begge energimontørar som arbeider med prosjekt Liemarka

Relaterte artikler