Eierforhold

Hallingdal Kraftnett AS er heleid av Vidju Holding AS som i sin tur eies av kommunene Hol, Ål, Gol, Nes, Flå og Hemsedal.

Vidju Holding AS er eid av:

Hol Kommune  29,9 %
Ål Kommune 24,9 %
Gol Kommune 21,9 %
Nesbyen Kommune 16,9 %
Flå Kommune 6 %
Hemsedal kommune 0,4%

 

Audun Grynning er konsernsjef i Vidju Holding AS. Nettsider for Vidju Holding AS lanseres i Q1 2022.


Samfunnsaktør/investor/lokal næringsutvikling
I tillegg er Vidju Holding AS deleier i  en rekke andre selskap. Dette er aktiviteter der Vidju Holding AS har en rolle der vi ønsker å bidra til lokal næringsutvikling, fødselshjelper for lokale etableringer og arbeiodsplasser. Vi har utarbeidet en egen eierskapsmelding som du finner her.

Relaterte artikler