Eierforhold

Hallingdal Kraftnett AS eies av kommunene Hol, Ål, Gol, Nes, Flå og Hemsedal.

Linker til eiernes hjemmesider:
Hol Kommune
Ål Kommune
Gol Kommune
Nes Kommune
Flå Kommune
Hemsedal kommune


Samfunnsaktør/investor/lokal næringsutvikling
I tillegg til de områdene utenfor kjernevirksomheten, er HKN engasjert i en rekke andre aktiviteter (HallingKonsult AS, Torpomoen Drift AS, Kittilsviken Kraftverk AS, Hallingdal Bio Energi mv.) Dette er aktiviteter der HKN har en rolle der vi ønsker å bidra til lokal næringsutvikling og være fødselshjelper for lokale etableringer. HKN har utarbeidet en egen eierskapsmelding som du finner her.

Relaterte artikler