Småkraft

I Hallingdalsregionen er det flere vassdrag der det er mulig å utvikle småkraftverk. Det er mange grunneiere som sikkert har lurt på om akkurat deres bekk eller elv kan ha potensial til et lønnsomt småkraftverk. Ofte er terskelen stor for å starte med dette selv eller ta kontakt med fagpersonell.

Vi ønsker å legge til rette for lokal småkraftnæring, inklusive solceller, og øvrig lokal verdiskapning. HKN kan være behjelpelig med prosjekter i en tidlig fase.

HKN har spesiell kompetanse innen:

  • Nettilknytning
  • Effekt- og energi-beregning
  • Elektro-kompetanse
  • Oppmåling

Kontakt
Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med oss.
 

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Småkraftforeninga
Småkraftforeninga

 

Relaterte artikler