Anleggsbidrag

Anleggsbidrag er det du må betale for å bli knyttet til strømnettet. Anleggsbidrag er et engangsbeløp som Hallingdal kraftnett krever inn fra en kunde for å dekke hele eller deler av kostnaden ved tilknytning til nettet.

Anleggsbidrag blir individuelt beregnet ved:

  • tilknytning av et nytt anlegg
  • forsterkning av eksisterende anlegg
  • økning i overbelastningsvern

Hallingdal kraftnett blir eier av anlegget og anleggsbidrag faktureres uten mva.
Les mer om anleggsbidrag her.

Relaterte artikler