Byggestrøm

Hallingdal kraftnett leier ut byggestrømskasser for bruk på byggeplasser. Byggestrømskasser bestilles i god tid, minst 1 uke før oppsett. Husk og oppgi gårds- og bruksnummer ved bestilling.

Bestilling av byggestrømskasser skal leveres skriftlig til Hallingdal kraftnett.  Byggestrømskasser kan benyttes i inntil ett år og blir tatt ned ved permanent tilkobling.

Oppsigelse av byggestrømskasse må varsles 14 dager før nedtaking.

Kostnadene ved leie av byggestrømskasse finner du her.

Relaterte artikler