Kabelpåvisning

For all graving skal det innhentes gravemelding fra ledningseiere. Dette gjelder også ved oppsetting av gjerde, stolper og lignende. Kabelpåvisning utføres på HKNs kabler uten kostnader for kunde.

For kabelpåvisning, kontakt Hallingdal kraftnett.

NB! Sjekk også om det er andre installasjoner i bakken (f. eks. telekabel)!


Erstatningsansvar
Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser både med hensyn til skade på mennesker og utstyr, og ved at deler av samfunnet er uten strøm i kortere eller lengre perioder. Den som forårsaker en slik skade på strømkabler kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av strømbruddet, KILE-kostnader. Erstatningsbeløpene kan bli store ved alvorlige hendelser.

Relaterte artikler