Nytilkobling

Vi ønsker at planlegging og framføring av strøm skal skje på best mulig måte for våre kunder. Ta derfor kontakt med oss så tidlig som mulig, slik at vi sammen finner beste løsning for strøm til din bolig eller hytte.

Grensesnitt mellom kunde og elverk går ved grunnmur. Når kundens anlegg er ferdigmeldt og godkjent, blir det tilkoblet vårt nett via vern som skal beskytte anlegg og omgivelser.

Strømtilkobling foretas av de lokale avdelingene i Hol, Ål, Gol, Nes/Flå. Kontakt Hallingdal kraftnett for nærmere informasjon.

 

Gravetillatelse
Gravetillatelse innhentes fra grunneier. Det skal alltid foreligge gravemelding fra ledningseier før arbeidet starter. Eventuell kabelpåvisning utføres av HKN uten kostnad for byggherre/grunneier.

 

Kabelgrøft/stikkledning
Kunden må selv sørge for kabelgrøft fra tilkoblingspunkt og til grunnmur. Husk å kontakte grunneier ved kryssing av annenmanns eiendom!

Det stilles tekniske krav, bl.a. for personsikkerhet og for å sikre at det ikke oppstår feil på kabelen. Dersom grøfta ikke tilfredsstiller kravene, vil ikke HKN koble til anlegget.

Rør til stikkledninger skal være min. 75 mm og glatte innvendig. Se grøftesnitt.
Som alternativ til rør kan kabelen legges i finmasse. Se grøftesnitt.
Graveentreprenør må gjøre seg kjent med kravene til kabelgrøft
Grøfta skal tilfredsstille HKNs krav til stikkledningsgrøft, som du kan laste ned for utskrift.

Tilkopling til nettet - informasjon til installatøren

Gravekurs
Vi ønsker at de som skal grave tar gravekurs hos oss. Dette blir satt opp med jevne mellomrom. Kontakt Hallingdal kraftnett for nærmere informasjon.

 

Jording
Installatøren er ansvarlig for jording av kundens anlegg.

Når vi skal knytte en ny bygning til nettet er det svært viktig at jordingen er i orden. Ved oppføring av nybygg er det normalt med jordelektrode rundt hele bygget. Jording er svært viktig for å ivareta din egen sikkerhet, dersom det skulle oppstå feil i det elektriske anlegget. 

LES MER: Hvordan forholder jeg meg ved jordfeil.

 

Strømmåler
Strømmåler leveres og monteres av Hallingdal kraftnett. Strømmåler er Hallingdal kraftnett sin eiendom, og det er ingen direkte kostnader med montering av strømmåler.
Alle fritidsboliger skal ha utvendig måleskap, der Hallingdal kraftnett har uhindret adgang til målerplassering.

 

Spenningssetting
Før vi kan sette spenning på anlegget ditt må følgende være oppfylt:

  • kabel frem til installasjon må være lagt iht. HKN sine krav
  • ferdigmelding fra installatør
  • i noen tilfeller er det beregnet et anleggsbidrag som må være innbetalt
  • dersom kabel krysser annen grunneiers grunn, må avtale foreligge

Relaterte artikler